MIENIE GMINNE

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 10 lat, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.


ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  08 lipca 2021 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

 

            Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

  • 1.

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o numerze geodezyjnym 99/2, 98,77/4 położonych w obrębie Nowa Wieś Legnicka dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041819/9, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość o numerze geodezyjnym 55/27 położoną w obrębie Gniewomierz dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096417/1, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.

3. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość o numerze geodezyjnym 461/78 położoną w obrębie Legnickie Pole dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00062612/1, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.


Zarządzenie Wójta Gminy Legnickie Pole w sprawie przeznaczenia działki 81/21 w obrębie Koskowice do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat -bezprzetargowo oraz do 5 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego.


Zarządzenie Wójta ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w miejscowościach : Bartoszów, Gniewomierz, Księginice, Mikołajowice, Ogonowice, Taczalin, Legnickie Pole


ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  27 maja 2021 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

 

            Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990r. ze zm.), zarządzam co następuje:

 

  • 1.

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość o numerze geodezyjnym 223/2 położoną w obrębie Ogonowice dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041818/2, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość o numerze geodezyjnym 182 położoną w obrębie Mikołajowice dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/ 00041816/8, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.

3. Dokonać zamiany nieruchomości o numerze geodezyjnym 198/5 o powierzchni 94 m2 położonej w obrębie Ogonowice dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041817/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole na nieruchomość o numerze geodezyjnym 122/15 o powierzchni 0,851 ha położonej w obrębie Ogonowice dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00012966/2, stanowiącą własność osób fizycznych.

  • 2.

Nieruchomości opisane w § 1 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 


Zarządzenie 0050.44.2021 ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w obrębie Taczalin, Raczkowa, Nowa Wieś Legnicka


Zarządzenie 0050.32.2021 ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w obrębie Taczalin i Księginice


Podkategorie