ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 07 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych

w obrębie Mikołajowice stanowiących własność  Gminy Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) na podstawie art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

         o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady ministrów        z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości  ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,  niezabudowanych położonych w Mikołajowicach stanowiących działkę ewidencyjną nr 172/1 o powierzchni 0,90 ha oraz nr 172/2 o powierzchni 1,32 ha będących własnością Gminy Legnickie Pole oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  • 2

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zarządzenie regulamin komisja pdf 1.18 MB Adrianna Laurowska-Marć
ogłoszenie dz 172/1 pdf 682.25 KB Adrianna Laurowska-Marć
ogłoszenie dz 172/2 pdf 681.83 KB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki przetargu działki 172.1 pdf 225.85 KB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki przetargu działki 172.2 pdf 228.32 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 czerwiec 2022 13:02 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 lipiec 2022 13:22 Adrianna Laurowska-Marć