ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej  w Legnickim Polu stanowiącej własność  Gminy Legnickie Pole

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) na podstawie art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm. z późn. zm.), Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości  ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,  niezabudowanej położonej w Legnickim Polu stanowiącej działkę ewidencyjną nr 461/78 o powierzchni 0,1031 ha, będącej własnością Gminy Legnickie Pole oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zarządzenie regulamin i komisja pdf 1.11 MB Adrianna Laurowska-Marć
informacja pdf 656.53 KB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki II przetrag pdf 272.24 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 listopad 2021 14:35 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 styczeń 2022 13:02 Adrianna Laurowska-Marć