ZARZĄDZENIE NR.0050.103.2021

   WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych, niezabudowanych położonych w Legnickim Polu, Nowej Wsi Legnickiej oraz w Bartoszowie   stanowiących własność Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości  rolnych,  niezabudowanych położonych w obrębach: Legnickie Pole działka ewidencyjna  nr 9/20 o powierzchni 110m ² ha, Nowa Wieś Legnicka działka ewidencyjna nr 409/61 o powierzchni 117 m², Bartoszów działka ewidencyjna 126/2 o pow. 0,71 ha, będących własnością Gminy Legnickie Pole
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zarzadzenie pdf 2.11 MB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki Legnickie Pole pdf 242.22 KB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki Bartoszów pdf 243.20 KB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki nwl pdf 240.19 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 styczeń 2022 10:01 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 styczeń 2022 12:59 Adrianna Laurowska-Marć