Drukuj

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,1534 ha położonej 

               w granicy działki 55/27 w miejscowości Gniewomierz

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00096417/1

Cena wywoławcza nieruchomości – 65 000 + podatek VAT

Wadium: 6 500 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 55/27  położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną 4 MN   -   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, na obrzeżu wsi Gniewomierz. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością, w kształcie prostokąta. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej i drogi powiatowej. Teren nieogrodzony. Media znajdują się w pobliżu działki.  Otoczenie działki to nowo powstające osiedle domów jednorodzinnych i terenów użytkowanych rolniczo.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XXXI/187/09         z dnia 30 października 2009 r. (publikacja   Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. Nr 3 poz. 61).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.08.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Gniewomierz oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 29.09.2021 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 27.09.2021 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie pdf 686.05 KB Adrianna Laurowska-Marć
zarzadzenie pdf 1.82 MB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki pdf 236.94 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 sierpień 2021 10:31 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 01 październik 2021 07:57 Adrianna Laurowska-Marć