WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,1031 ha położonej

                w granicy działki 461/78 w miejscowości Legnickie Pole

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00062612/1

Cena wywoławcza nieruchomości – 103 000 + podatek VAT

Wadium: 10 000zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 461/78 położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną 6 MN   -   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, w zachodniej części Legnickiego Pola. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Norwida. Teren nieogrodzony. Media znajdują się przy działce  w drodze gminnej.  Działka znajduje się na atrakcyjnym osiedlu domów jednorodzinnych.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XXII/114/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r (publikacja   Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 104 poz. 2253).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.08.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Legnickie Pole oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 28.09.2021 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 24.09.2021 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie pdf 665.27 KB Adrianna Laurowska-Marć
zarzadzenie pdf 1.82 MB Adrianna Laurowska-Marć
wyniki pdf 270.49 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 sierpień 2021 10:29 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 wrzesień 2021 13:31 Adrianna Laurowska-Marć