WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnickie Pole przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
sposób jej zagospodarowania
i termin zagospodarowania nieruchomości;

 

 

cena czynszu dzierżawnego

 

 

Terminy wnoszenia opłat

 

 

Zasady aktualizacji opłat

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Forma zbycia nieruchomości

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez 21 dni

 

Działka : 360 obręb : Taczalin

KW:  LE1L/00041811/3

właściciel: Gmina Legnickie Pole

Powierzchnia całkowita:

0,10 ha

Powierzchnia do wydzierżawienia: 53,305m²

Teren jest wykorzystywany jako ogród przydomowy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcja działki została określona jako teren wód powierzchniowych

 Gmina nie planuje w najbliższych 3 latach zmieniać stanu zagospodarowania terenu. Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania.

8,00 brutto/ rok 

Do 30 września każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta

Nieruchomość rolna położona               w granicach działki 360 obręb Taczalin                          w powiecie legnickim. Przedmiotowa działka obecnie użytkowana, jako ogród przydomowy.

Dzierżawa gruntu do lat trzech

Od 20.04.2023r.

do 11.05.2023r.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
tekst zarządzenia pdf 1.18 MB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 kwiecień 2023 11:36 Adrianna Laurowska-Marć