ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  25 listopada 2021 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

 

            Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość o numerze geodezyjnym 357/1 położoną w obrębie Taczalin dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041811/3, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole

 

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
wykaz pdf 507.88 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 listopad 2021 14:31 Adrianna Laurowska-Marć