Porządek obrad
XXVII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
30 kwietnia 2021 r., godz. 10.00
w zdalnym trybie obradowania


 

I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


II. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole - druk nr 234.

Druk nr 234

Wyniki głosowania

 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy

Druk nr 235

Wyniki głosowania

 


 IV. Interpelacje i zapytania radnych.


 V. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


 VI. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


 VII. Zamknięcie sesji

 

 

Nagranie z sesji:

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Druk nr 234. pdf 1.71 MB Julia Szojka
Wyniki głosowania - druk 234 pdf 81.52 KB Julia Szojka
Druk nr 235 pdf 80.66 KB Julia Szojka
Wyniki głosowania - druk 235 pdf 82.49 KB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23 kwiecień 2021 05:50 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 06:52 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 07:00 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 07:00 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 maj 2021 07:15 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 10:55 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 11:00 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 11:04 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 11:05 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 11:06 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 11:07 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 11:07 Julia Szojka