Porządek obrad
XXV Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
08 marca 2021 r., godz. 11.00
w zdalnym trybie obradowania

Wniosek o zwołanie sesji


1. Otwarcie sesji.


2. Informacja Wójta Gminy na temat konieczności zwołania sesji Rady Gminy.


3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Druk nr 225
Wyniki głosowania


4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021 - 2027.
Druk nr 226
Wyniki głosowania


5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu.
Druk nr 227
Wyniki głosowania


6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
Druk nr 228
Wyniki głosowania


7. Zamknięcie sesji.

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=A7Q8dhTp7xM

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 marzec 2021 10:32 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 11:52 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 marzec 2021 13:25 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 marzec 2021 08:21 Julia Szojka