Porządek obrad
XXIV Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
25 lutego 2021 r., godz. 10.00
sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynów 7


I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym:
Druk nr 222 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Legnickie Pole
Druk nr 223 - w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Legnickie Pole

Zmiany w porządku obrad:
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania


II. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole za 2020 rok.


III. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole za 2020 rok.


IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:
1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu – druk nr 215.
Druk nr 215
Wyniki głosowania


2. Projekt uchwały w sprawie wskazania członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Legnickim Polu i obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Legnickie Pole – druk nr 218.
Druk nr 218
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania


3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. – druk nr 219.
Druk nr 219
Wyniki głosowania


4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. – druk nr 220.
Druk nr 220
Wyniki głosowania


5. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Pana Rafała Plezi na uchwałę Nr XVIII.153.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole oraz udzielenia odpowiedzi na skargę – druk nr 221.
Druk nr 221
Załącznik
Wyniki głosowania


6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – druk nr 216.
Druk nr 216
Wyniki głosowania


7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 – druk nr 217.
Druk nr 217
Wyniki głosowania


8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Legnickie Pole - druk nr 222.
Druk nr 222
Wyniki głosowania


9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Legnickie Pole - druk nr 223.
Druk nr 223
Wyniki głosowania


10. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy.
Wyniki głosowania


V. Interpelacje i zapytania radnych.


VI. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


VII. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


VIII. Zamknięcie sesji.

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=5-6aPS__NZo

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 luty 2021 13:37 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 13:37 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 13:38 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 09:12 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 09:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 24 luty 2021 09:27 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 11:54 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 08:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 08:14 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 08:18 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 marzec 2021 08:38 Julia Jania