Porządek obrad
XX Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
05 listopada 2020 r., godz. 10.00
zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
w zdalnym trybie obradowania

Wniosek o zwołanie sesji

I. Otwarcie sesji.

- wniosek o wprowadzenie projektu uchwały według druku nr 193 - obniżenie średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2021
Druk nr 193


II. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze nazwy ulicy w miejscowości Legnickie Poledruk nr 189.
Druk nr 189
Wyniki głosowania


2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020druk nr 190.
Druk nr 190
Autopoprawka do druku nr 190
Wyniki głosowania


3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027druk nr 191.
Druk nr 191
Autopoprawka do druku nr 191
Wyniki głosowania


4. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Legnickie Pole - druk nr 192
Druk nr 192
Wyniki głosowania


5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2021 - druk nr 193.
Druk nr 193
Wyniki głosowania


III. Zamknięcie sesji.

 Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=D-FBkkyZ31Q

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 02 listopad 2020 14:20 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 listopad 2020 14:20 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 07:45 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 07:47 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 07:48 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 07:48 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 07:49 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 07:49 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 07:50 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 listopad 2020 13:07 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 marzec 2021 07:35 Julia Szojka