Porządek obrad
XX Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
30 października 2020 r., godz. 9.00
sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7

Zawiadomienie o odwołaniu sesji


I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
-
wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy na podst. § 25 pkt 1 Statutu Gminy o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Legnickie Pole - druk nr 192
Druk nr 192


II. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


III. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z  wykonania uchwał Rady  Gminy.


IV. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Legnickie Pole.


V. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Legnickie Pole.


VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Legnickie Pole.


VII. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy o liczbie skazanych i informacji o podmiotach, w których w 2020 r. będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.


VIII. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za I półrocze 2020 roku.
Zarządzenie - PDF


IX. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze nazwy ulicy w miejscowości Legnickie Poledruk nr 189.
Druk nr 189


2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020druk nr 190.
Druk nr 190


3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027druk nr 191.
Druk nr 191


X. Rozpatrzenie skarg i wniosków:

1. Rozpatrzenie wniosku radnego Marka Sułkowskiego o wznowienie czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice.


XI. Zamknięcie sesji.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23 październik 2020 07:30 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 07:30 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 07:32 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 07:43 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 07:43 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 11:04 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 październik 2020 13:41 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 marzec 2021 07:44 Julia Szojka