L Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
30 stycznia 2023 r. godz. 11.00

Zawiadomienie

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji,

WNIOSEK


 2. Podjęcie uchwał:


 a) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole

DRUK 432
WYNIK GŁOSOWANIA


b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

DRUK 433
WYNIK GŁOSOWANIA


c) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

DRUK 434
WYNIK GŁOSOWANIA


d) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033

DRUK 435
WYNIK GŁOSOWANIA


e) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych

DRUK 436
WYNIK GŁOSOWANIA


f) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych

DRUK 437
WYNIK GŁOSOWANIA


g) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Legnickie Pole

DRUK 438
WYNIK GŁOSOWANIA


h) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DRUK 439
WYNIK GŁOSOWANIA


i) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DRUK 440
WYNIK GŁOSOWANIA


j) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych

DRUK 441
WYNIK GŁOSOWANIA


k) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

DRUK 442
WYNIK GŁOSOWANIA


3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LEGNICKIM POLU
ŻŁOBEK GMINNY
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LEGNICKIM POLU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZWOJU ORGANIZACJI GMINY
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA


4. Interpelacje i zapytania radnych


5. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,


6. Zamknięcie sesji


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19 styczeń 2023 13:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 styczeń 2023 13:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 styczeń 2023 13:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 styczeń 2023 13:06 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 styczeń 2023 13:07 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 styczeń 2023 08:02 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 styczeń 2023 11:19 Julia Jania