Posiedzenie
XLIX Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
28 grudnia 2022 r. godz. 10.00

Zawiadomienie

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji,

WNIOSEK


 2. Podjęcie uchwał:


 a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

DRUK 421
WYNIK GŁOSOWANIA


b) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2026

DRUK 422
WYNIK GŁOSOWANIA


c) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

DRUK 423
WYNIK GŁOSOWANIA


d) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033

DRUK 424
WYNIK GŁOSOWANIA


e) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

DRUK 425
WYNIK GŁOSOWANIA


f) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole

DRUK 426
WYNIK GŁOSOWANIA


g) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na rok 2023

DRUK 427
WYNIK GŁOSOWANIA


h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Gminy Legnickie Pole na 2023 rok

DRUK 428
WYNIK GŁOSOWANIA


i) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

DRUK 429
WYNIK GŁOSOWANIA


j) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole

DRUK 430
WYNIK GŁOSOWANIA


k) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Taczalin, Księginice, Koskowice, Kłębanowice  w gminie Legnickie Pole

DRUK 431
WYNIK GŁOSOWANIA


3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy


4. Interpelacje i zapytania radnych


5. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,


6. Zamknięcie sesji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14 grudzień 2022 07:30 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2022 08:01 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2022 10:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2022 10:25 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2022 08:07 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 28 grudzień 2022 12:01 Julia Jania