Posiedzenie
XLVIII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
30 listopada 2022 r. godz. 10.00

Zawiadomienie

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji,


 2. Podjęcie uchwał:


a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin

DRUK 408
WYNIK GŁOSOWANIA


b) Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody

DRUK 409
WYNIK GŁOSOWANIA


c) Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

DRUK 410
WYNIK GŁOSOWANIA


d) Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

DRUK 411
WYNIK GŁOSOWANIA


e) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

DRUK 412
WYNIK GŁOSOWANIA


f) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033

DRUK 413
WYNIK GŁOSOWANIA


g) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

DRUK 414
WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


h) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2023 roku

DRUK 415
WNIOSEK
WYNIK GŁOSOWANIA


i) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

DRUK 416
WYNIK GŁOSOWANIA


j) Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole

DRUK 417
WYNIK GŁOSOWANIA


k) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójt Gminy Legnickie Pole

DRUK 418
WYNIK GŁOSOWANIA


 l) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójt Gminy Legnickie Pole

DRUK 419
WYNIK GŁOSOWANIA


m) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójt Gminy Legnickie Pole

DRUK 420
WYNIK GŁOSOWANIA


3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


4. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych do Wójta Gminy Legnickie Pole


5. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Legnickie Pole złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole


6. Interpelacje i zapytania radnych


7. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,


8.Zamknięcie sesji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 listopad 2022 12:56 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 12:58 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 grudzień 2022 11:31 Julia Jania