Drukuj

Posiedzenie
XLV Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
29 września 2022 r. godz. 10.00

Zawiadomienie

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych,
 3. Podjęcie uchwał:

  a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
   DRUK NR 391
   WYNIK GŁOSOWANIA

  b) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033
  DRUK NR 392
  WYNIK GŁOSOWANIA
  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu
  DRUK NR 393
  WYNIK GŁOSOWANIA
  d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu
  DRUK NR 394
  WYNIK GŁOSOWANIA
  e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych
  DRUK NR 395
  WYNIK GŁOSOWANIA
  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga, psychologa i logopedy
  DRUK NR 396
  WYNIK GŁOSOWANIA
  g) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Rafała Plezi wraz z odpowiedzią na skargę
  DRUK NR 397
  WYNIK GŁOSOWANIA
  h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Czarnków w gminie Legnickie Pole
  DRUK NR 398
  WYNIK GŁOSOWANIA
 4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,
 7. Zamknięcie sesji.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 wrzesień 2022 12:31 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 06:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 06:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 wrzesień 2022 06:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 12:25 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 12:26 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 12:28 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 06:23 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 06:23 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 06:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 październik 2022 06:24 Julia Jania