Posiedzenie
XLIV Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
18 sierpnia 2022 r. godz. 10.00

 

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Otwarcie sesji
 2. Podjęcie uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (DRUK NR 384)
  2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 (DRUK NR 385 )
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.306.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu (DRUK NR 386 )
  4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych (DRUK NR 387 )
  5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pol (DRUK NR 388 )
  6. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na skargę (DRUK NR 389 )
  7. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DRUK NR 390)
 3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,
 6. Zamknięcie sesji.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK NR 384 pdf 4.37 MB Julia Jania
DRUK NR 385 pdf 11.25 MB Julia Jania
DRUK NR 386 pdf 405.56 KB Julia Jania
DRUK NR 387 pdf 4.98 MB Julia Jania
DRUK NR 388 pdf 2.84 MB Julia Jania
DRUK NR 389 pdf 2.49 MB Julia Jania
DRUK NR 390 pdf 1.55 MB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 384 pdf 46.87 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 385 pdf 46.95 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 386 pdf 47.67 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 387 pdf 45.87 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 388 pdf 46.45 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 389 pdf 47.25 KB Julia Jania
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 390 pdf 46.56 KB Julia Jania
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 sierpień 2022 11:37 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 17 sierpień 2022 12:20 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 sierpień 2022 12:04 Julia Jania