Posiedzenie

XLII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

10 maja 2022 r. godz. 12.00

Porządek posiedzenia przewiduje:

1. Otwarcie sesji,

2. Podjęcie uchwał:

  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole (DRUK 368)
  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Legnickie Pole (DRUK 369)
  • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole (DRUK 370)
  • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole (DRUK 371)
  • Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu
    i ćwiczeniu (DRUK 372)
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Legnickie Pole (DRUK 373)
  • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (DRUK 374)
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 (DRUK 375)

3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych

5.Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,

6. Zamknięcie sesji.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK 368 pdf 4.00 MB Julia Szojka
DRUK 369 pdf 536.52 KB Julia Szojka
DRUK 370 pdf 1.01 MB Julia Szojka
DRUK 371 pdf 1.23 MB Julia Szojka
DRUK 372 pdf 682.98 KB Julia Szojka
DRUK 373 pdf 716.75 KB Julia Szojka
DRUK 374 pdf 1.90 MB Julia Szojka
DRUK 375 pdf 8.61 MB Julia Szojka
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 368 pdf 45.41 KB Julia Szojka
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 369 pdf 46.09 KB Julia Szojka
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 370 pdf 45.52 KB Julia Szojka
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 371 pdf 45.80 KB Julia Szojka
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 372 pdf 46.62 KB Julia Szojka
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 373 pdf 46.20 KB Julia Szojka
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 374 pdf 45.64 KB Julia Szojka
WYNIK GŁOSOWANIA - DRUK 375 pdf 46.56 KB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04 maj 2022 10:09 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 maj 2022 12:12 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 06 maj 2022 05:27 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 maj 2022 05:54 Julia Szojka