Drukuj

 

Posiedzenie

XL Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

22 marca 2022 r. godz. 10.00

 

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji

2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole

3. Podjęcie uchwał:

4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,

7. Zamknięcie sesji

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały - DRUK 354 pdf 809.43 KB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 355 pdf 6.08 MB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 356 pdf 1.36 MB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 357 pdf 1.32 MB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 358 pdf 609.51 KB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 359 pdf 3.80 MB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 360 pdf 2.97 MB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 361 pdf 573.34 KB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 362 pdf 625.46 KB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 363 pdf 1.60 MB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 364 pdf 770.32 KB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 365 pdf 375.35 KB Julia Szojka
Projekt uchwały - DRUK 366 pdf 1.31 MB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 354 pdf 46.25 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 355 pdf 46.03 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - 356 pdf 45.82 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 357 pdf 46.46 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 358 pdf 46.62 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 359 pdf 48.41 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 360 pdf 46.88 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 361 pdf 45.90 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 362 pdf 46.04 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 363 pdf 46.15 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 364 pdf 45.87 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 365 pdf 46.22 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 366 pdf 45.58 KB Julia Szojka