INNE


Zarządzenie 0050.81.2020 w sprawie przeznaczenia części działki do dzierżawy na okres do 3 lat.


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - Koskowice


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę - Gniewomierz.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Tulipanowa 1a, 59-220 Legnica


Informacja o wszczęciu postępowania ws.wydania dla "DINO POLSKA" S.A. z siedzibą w Krotoszynie pozwolenia wodnoprawnego.


Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek GRUPA IKOM z Legnicy ws. likwidacji rowów przydrożnych w Koskowicach.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiają,że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji wodno-prawnej na budowę urządzeń wodnych na działce 296/21 w obrębie Taczalin.


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla COUGAR INVESTMENS Polska Sp. z o.o.