INNE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Tulipanowa 1a, 59-220 Legnica


Informacja o wszczęciu postępowania ws.wydania dla "DINO POLSKA" S.A. z siedzibą w Krotoszynie pozwolenia wodnoprawnego.


Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek GRUPA IKOM z Legnicy ws. likwidacji rowów przydrożnych w Koskowicach.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiają,że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji wodno-prawnej na budowę urządzeń wodnych na działce 296/21 w obrębie Taczalin.


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla COUGAR INVESTMENS Polska Sp. z o.o.


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Legnickiego z dnia 10 listopada 2014 roku ws. odprowadzania wód opadowych do wylotu kanalizacji w Gniewomierzu.


informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A


informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Legnickiego i wydania pozwolenia wodno-prawnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia wodno prawnego udzielającej Mazowieckiemu Centrum Hodowli Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu Odział w Legnicy