INNE

32 samorządy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowują dokument pn. “Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie naszej gminy oraz LGOF do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_organizacjeInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16.12.2020r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Kamieniarstwa Leszek Kuryna, Koiszków 15, 59-241 Legnickie PoleInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek FIBEE I Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem robót w obszarze cieku wodnego w miejscowości BiskupiceZarządzenie 0050.81.2020 w sprawie przeznaczenia części działki do dzierżawy na okres do 3 lat.


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - Koskowice


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę - Gniewomierz.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej ul. Tulipanowa 1a, 59-220 Legnica