INNE

Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki VOSS Automotive Polska Sp. z o.o.


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwa Joanny i Krzysztofa Rewak na wykonanie urządzeń wodnych na  działce 128/22 w obrębie Bartoszów.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Roberta Rudek.


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla działki 105 w obrębie Koiszków.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 25.10.2021r. ws podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii


Obwieszczenie ws wszczęcia postępowania - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Fibee- most na rzecze Wierzbiak w m. Lubień


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla działki 164/3 w obrębie Koiszków.


Link do sprawozdania:

http://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/wyniki-konsultacji/26274,Sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-Strategii-Zintegrowanych-Inwestyc.html


Informacja o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego dla działki 470/11 w obrębie Legnickie Pole- Wody Polskie z dnia 13.04.2021


Gmina Legnica, pełniąca funkcję Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie skierowane do organizacji społeczno – gospodarczych i interesariuszy działających na terenie LGOF do zgłoszenia chęci uczestnictwa w procesie opracowania i konsultowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, do udziału w pracach zgłosiły się następujące podmioty: