INNE

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Legnickie Pole za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Link: https://legnickiepole-2021.curulis.pl/


informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Legnickiego na wykonanie urządzeń wodnych dz.120/6 i 123/2 w obrębie Księginice w ramach budowy przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice.


Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 25 lutego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla FIBEE I Sp. z o.o. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych .


Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego pomostów posadowionych na gruntach będących w administrowaniu PGW.


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki VOSS Automotive Polska Sp. z o.o.


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwa Joanny i Krzysztofa Rewak na wykonanie urządzeń wodnych na  działce 128/22 w obrębie Bartoszów.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Roberta Rudek.


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla działki 105 w obrębie Koiszków.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 25.10.2021r. ws podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii


Obwieszczenie ws wszczęcia postępowania - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Fibee- most na rzecze Wierzbiak w m. Lubień