INNE

Obwieszczenie ws wszczęcia postępowania - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Fibee- most na rzecze Wierzbiak w m. Lubień


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla działki 164/3 w obrębie Koiszków.


Link do sprawozdania:

http://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/wyniki-konsultacji/26274,Sprawozdanie-z-przebiegu-i-wynikow-konsultacji-Strategii-Zintegrowanych-Inwestyc.html


Informacja o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego dla działki 470/11 w obrębie Legnickie Pole- Wody Polskie z dnia 13.04.2021


Gmina Legnica, pełniąca funkcję Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie skierowane do organizacji społeczno – gospodarczych i interesariuszy działających na terenie LGOF do zgłoszenia chęci uczestnictwa w procesie opracowania i konsultowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, do udziału w pracach zgłosiły się następujące podmioty:32 samorządy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowują dokument pn. “Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie naszej gminy oraz LGOF do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_organizacjeInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16.12.2020r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Kamieniarstwa Leszek Kuryna, Koiszków 15, 59-241 Legnickie Pole