INNEW załączeniu znajduje się Obwieszczenie Wojewody dotyczące inwestycji przeprowadzanych na działkach w Bartoszowie i Nowej Wsi Legnickiej na zlecenie GAZ-Systeminformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych dla Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie


Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Legnickie Pole za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Link: https://legnickiepole-2021.curulis.pl/


informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Legnickiego na wykonanie urządzeń wodnych dz.120/6 i 123/2 w obrębie Księginice w ramach budowy przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D w miejscowości Księginice.


Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 25 lutego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla FIBEE I Sp. z o.o. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych .


Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego pomostów posadowionych na gruntach będących w administrowaniu PGW.


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki VOSS Automotive Polska Sp. z o.o.