INNE

Uwagi do projektu można składać pisemnie lub droga eketronicznie w terminie 09.03.2023-30.03.2023r.W załączeniu znajduje się Obwieszczenie Wojewody dotyczące inwestycji przeprowadzanych na działkach w Bartoszowie i Nowej Wsi Legnickiej na zlecenie GAZ-Systeminformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych dla Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie