INNE DOKUMENTY

Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Legnickie Pole” na lata 2020-2035. Z projektem "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Legnickie Pole" na lata 2020-2035 można zapoznać się w terminie od 29 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, w Wydziale Rozwoju i Organizacji Gminy, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole (pok. nr 26), od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: http://www.bip.legnickiepole.pl/.

Każdy może złożyć uwagi i wnioski do w/w dokumentu.

Uwagi i wnioski należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2020 r.,

  • na piśmie na adres:
    Urząd Gminy Legnickie Pole
    ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
    lub
  • w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i jej adresu.