Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Jak złożyć wniosek:
 Sugerowany wzór wniosku w załączniku na dole strony.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Legnickie Pole w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  1. Przesłanie pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
  2. Złożenie osobiście w Urzędzie Gminy Legnickie Pole:
    Sekretariat Urzędu Gminy w Legnickim Polu, pokój nr 13 (I piętro)
  3. Przesłać faksem na numer +48 (76) 858-28-28
  4. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. W formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP – link do wysłania pisma ogólnego do urzędu
Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.
Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie.
Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Wójta Gminy Legnickie Pole, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

W przypadku bezczynności Urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór wniosku o dostęp do informacji publicznej pdf 97.97 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 27 luty 2020 10:00 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 10:04 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 10:09 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 luty 2020 10:12 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 10:59 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 11:01 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 15:03 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 15:03 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 15:05 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 15:06 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 15:06 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 15:09 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 luty 2020 15:27 Super User