INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH i PETYCJE

 
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź:

Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź:
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź:
Data wpływu: 30.11.2022
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź:
w sprawie:
Data wpływu: 30.11.2022
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska-Pater
Odpowiedź:
Tożsamość radnego: Renata Dunikowska 
Odpowiedź:
Tożsamość radnego: Iwona Mierzwińska
Odpowiedź:
Data wpływu: 30.11.2022
Tożsamość radnego: Adam Binek
Odpowiedź:

Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź:

Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź 
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 27.01.2022
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź
Data wpływu: 14.10.2021 r. 
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 14.10.2021 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


Data wpływu: 24.09.2021 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź:  Odpowiedź

Data wpływu: 14.07.2021 r.
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 31.05.2021 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 30.04.2021 r. 
Tożsamość radnego: Dariusz Szczerba
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 27.04.2021 r.
Tożsamość  radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź

w sprawie: naprawy drogi gminnej oraz podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie, czy proceder związany z przyjmowaniem odpadów w coraz większej ilości na tzw. "piaskowni" w Nowej Wsi Legnickiej jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Data wpływu: 26.02.2021 r.
Tożsamość  radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: z jakiego powodu od stycznia 2021 roku nie ma osób opiekujących się świetlicami wiejskimi
Data wpływu: 28.01.2021 r.
Tożsamość  radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: jakie były kryteria przy wyborze osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie paczek żywnościowych
Data wpływu: 28.01.2021 r.
Tożsamość  radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na naradzie Wójta z sołtysami
Data wpływu: 15.12.2020 r.
Tożsamość radnego: Dariusz Szczerba
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: terminu posadowienia wiaty przystankowej w Nowej Wsi Legnickiej
Data wpływu: 15.12.2020 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: prac wykonanych w 2019 i 2020 roku na terenie Gminnej Oczyszczalni w zakresie modernizacji obiektu
Data wpływu: 15.12.2020 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: przedłużenie terminu odpowiedzi - PDF   odpowiedź


w sprawie: prac w zakresie realizacji budowy PSZOK w roku 2019 i 2020
Data wpływu: 15.12.2020 r.
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: przedłużenie terminu odpowiedzi - PDF


w sprawie: etapu prac i dokumentacji technicznej obwodnicy Czarnkowa
Data wpływu: 23.11.2020 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: zmiany nazwy Żłobka Gminnego "Tęczowy Zakątek" - wersja poprawiona
w sprawie:
zmiany nazwy Żłobka Gminnego "Tęczowy Zakątek" 
Tożsamość radnego: Marek Sułkowski
Data wpływu:
24.08.2020 r.
Data wycofania: 27.08.2020 r.
                            Interpelacja wycofana


w sprawie: nieprzejezdnych skrzyżowań między drogami śródpolnymi, a trakcją kolejową między Nową Wsią Legnicką, a Koiszkowem
Data wpływu: 20.07.2020 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź 


w sprawie: rozpowszechnienia informacji dotyczącej postępowania w razie wystąpienia szkód wyrządzonych przez myszy
Data wpływu: 07.07.2020 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: obwodnicy Czarnkowa - ponowne
Data wpływu: 24.06.2020 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź

w sprawie: obwodnicy Czarnkowa
Data wpływu: 05.06.2020 r.
Tożsamość radnego:
Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: remontu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Krzysztof Lelito
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: montażu dodatkowego i modernizacji istniejącego oświetlenia
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Krzysztof Lelito
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: podziału działki nr 194 w Nowej Wsi Legnickiej i posadowienia wiaty przystankowej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: rozwiązania rezerwy budżetowej na rok 2020
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: kosztów wymiany systemu grzewczego w świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: budowy drogi w Koskowicach
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Tołłoczko
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: przystosowania pomieszczeń remizy OSP Legnickie Pole w związku z COVID-19
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: rolników, którzy skorzystali z ulgi w podatku rolnym z tytułu suszy
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: kamienia gromadzonego na cmentarzu komunalnym w Legnickim Polu
Data wpływu: 04.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Edyta Paczkowska-Pater, Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź Wójta,
                     Odpowiedź GZGK


w sprawie: nasadzeń nowego drzewostanu na cmentarzu komunalnym w Koskowicach
Data wpływu: 22.04.2020 r.
Tożsamość radnego:
Stanisław Tokarz
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: wynagrodzenia członków komisji ds. szacowania szkód i sołtysa wsi Gniewomierz
Data wpływu: 03.04.2020
Tożsamość radnego:
Renata Dunikowska
Odpowiedź: Odpowiedź-przedłużenie terminu,
                    
Odpowiedź


w sprawie: gospodarowania odpadami komunalnymi
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Legnickie Pole
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: realizacji programu "Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze"
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: przekazania firmie danych osobowych mieszkańców gminy Legnickie Pole
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie:  wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zdań z zakresu zarządzania kryzysowego - ponowne
Data wpływu:
03.04.2020 r.
Tożsamość radnego:
Dariusz Szczerba
Odpowiedź:
Odpowiedź-przedłużenie terminu
                     Odpowiedź

w sprawie: wykorzystania środków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
Data wpływu: 18.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Dariusz Szczerba
Odpowiedź: Odpowiedź


 UWAGA! Interpelacje złożone do dnia 10.03.2020 r. dostępne są pod adresem: http://archiwum.bip.legnickiepole.pl/organizacja/rada-gminy-3/407-interpelacje-i-zapytania-radnych


Podkategorie