INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

UWAGA! Interpelacje złożone do dnia 10.03.2020 r. dostępne są pod adresem: http://archiwum.bip.legnickiepole.pl/organizacja/rada-gminy-3/407-interpelacje-i-zapytania-radnych


Interpelacja w sprawie: zmiany nazwy Żłobka Gminnego "Tęczowy Zakątek" - wersja poprawiona
Interpelacja w sprawie:
zmiany nazwy Żłobka Gminnego "Tęczowy Zakątek" 
Tożsamość radnego: Marek Sułkowski
Data wpływu:
24.08.2020 r.
Data wycofania: 27.08.2020 r.
                            Interpelacja wycofana


Interpelacja w sprawie: nieprzejezdnych skrzyżowań między drogami śródpolnymi, a trakcją kolejową między Nową Wsią Legnicką, a Koiszkowem
Data wpływu: 20.07.2020 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź 


Interpelacja w sprawie: rozpowszechnienia informacji dotyczącej postępowania w razie wystąpienia szkód wyrządzonych przez myszy
Data wpływu: 07.07.2020 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: obwodnicy Czarnkowa - ponowne
Data wpływu: 24.06.2020 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź

Zapytanie w sprawie: obwodnicy Czarnkowa
Data wpływu: 05.06.2020 r.
Tożsamość radnego:
Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: remontu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Krzysztof Lelito
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: montażu dodatkowego i modernizacji istniejącego oświetlenia
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Krzysztof Lelito
Odpowiedź: Odpowiedź


Interpelacja w sprawie: podziału działki nr 194 w Nowej Wsi Legnickiej i posadowienia wiaty przystankowej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: rozwiązania rezerwy budżetowej na rok 2020
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: kosztów wymiany systemu grzewczego w świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: budowy drogi w Koskowicach
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Tołłoczko
Odpowiedź: Odpowiedź


Interpelacja w sprawie: przystosowania pomieszczeń remizy OSP Legnickie Pole w związku z COVID-19
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: rolników, którzy skorzystali z ulgi w podatku rolnym z tytułu suszy
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź


Interpelacja w sprawie: kamienia gromadzonego na cmentarzu komunalnym w Legnickim Polu
Data wpływu: 04.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Edyta Paczkowska-Pater, Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź Wójta,
                     Odpowiedź GZGK


Zapytanie w sprawie: nasadzeń nowego drzewostanu na cmentarzu komunalnym w Koskowicach
Data wpływu: 22.04.2020 r.
Tożsamość radnego:
Stanisław Tokarz
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: wynagrodzenia członków komisji ds. szacowania szkód i sołtysa wsi Gniewomierz
Data wpływu: 03.04.2020
Tożsamość radnego:
Renata Dunikowska
Odpowiedź: Odpowiedź-przedłużenie terminu,
                    
Odpowiedź


Interpelacja w sprawie: gospodarowania odpadami komunalnymi
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Legnickie Pole
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


Interpelacja w sprawie: realizacji programu "Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze"
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: przekazania firmie danych osobowych mieszkańców gminy Legnickie Pole
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie:  wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zdań z zakresu zarządzania kryzysowego - ponowne
Data wpływu:
03.04.2020 r.
Tożsamość radnego:
Dariusz Szczerba
Odpowiedź:
Odpowiedź-przedłużenie terminu
                     Odpowiedź

Zapytanie w sprawie: wykorzystania środków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
Data wpływu: 18.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Dariusz Szczerba
Odpowiedź: Odpowiedź