KOMISJE RADY

Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Marek Sułkowski - Przewodniczący
 2. Piotr Cymbalak
 3. Danuta Misiak
 4. Jacek Swacha
 5. Dariusz Szczerba

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Jadwiga Gawron - Przewodnicząca
 2. Edyta Paczkowska-Pater
 3. Marek Sułkowski
 4. Zdzisław Szwajka
 5. Piotr Żółkiewski

Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Jerzy Sajewicz - Przewodniczący
 2. Piotr Cymbalak
 3. Adam Binek
 4. Danuta Tołłoczko
 5. Zdzisław Szwajka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Jacek Swacha - Przewodniczący
 2. Piotr Cymbalak  
 3. Danuta Misiak
 4. Renata Dunikowska
 5. Danuta Tołłoczko

Komisja do spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Danuta Tołłoczko - Przewodnicząca
 2. Iwona Mierzwińska - Wiceprzewodnicząca
 3. Krzysztof Lelito
 4. Edyta Paczkowska - Pater
 5. Renata Dunikowska

Podkategorie