Prawne podstawy działania

Zagospodarowanie przestrzenne

Tytuł Wytworzony Autor
Ogłoszenie Wójta Gminy z 26.09.2018 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla lokalizacji inwestycji Mikułowa-Czarna 26-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodar. linia 400 kV 02-05-2018 Udostępniony przez: Małgorzata Kuźma
Ewidencja zatwierdzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Legnickie Pole na dzień 20 lutego 2018r. 20-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
Gmina Legnickie Pole - pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator
Ewidencja zatwierdzonych miejscowych planów zagosp. przestrz 23-11-2012 Udostępniony przez: Administrator

Podkategorie