Prawne podstawy działania

Zagospodarowanie przestrzenne

Tytuł Wytworzony Autor
Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 10.01.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp obszaru położonego we wsi Bartoszów w gm. Legnickie Pole 10-01-2020 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Ewidencja zatwierdzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jego zmian gminy Legnickie Pole 02-10-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Ogłoszenie Wójta Gminy z 23.05.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp działki nr 89/15 ob. Legnickie Pole - pod usługi publiczne 23-05-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
Ogłoszenie Wójta Gminy z dn. 07.05.2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenów w ob. Koskowice i Raczkowa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 07-05-2019 Udostępniony przez: Małgorzata Kuźma
Ogłoszenie Wójta Gminy z 12.03.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp terenów w ob. Koskowice i Raczkowa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 12-03-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
Ogłoszenie Wójta Gminy z 12.03.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp obszarów w gm. Legnickie Pole w ob. Koskowice i Raczkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 12-03-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
Ogłoszenie Wójta o zamieszczeniu uchwały nr III.16.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w publicznie dostępnym wykazie danych 07-03-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
Ogłoszenie Wójta ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole pod usługi publiczne 07-03-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
ogłoszenie Wójta Gminy z 15 stycznia 2019 o zamieszczeniu uchwały nr III.15.2018 w publicznie dostępnym wykazie danych 15-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Ogłoszenie Wójta Gminy z 26.09.2018 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla lokalizacji inwestycji Mikułowa-Czarna 26-09-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy

Podkategorie