Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Legnickie Pole wotum zaufania za 2018 rok pdf 87.67 KB Justyna Lasek
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2018 pdf 6.31 MB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 pdf 87.29 KB Justyna Lasek
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole pdf 89.93 KB Justyna Lasek
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru z pdf 94.47 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie doprecyzowania zapisów MPZP pdf 230.67 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie przywrócenia zasad gospodarowania nieruchomościami pdf 240.86 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy linii pdf 201.61 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na naruszenie procedury wyborczej w sołectwie Lubień pdf 200.83 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa Lubień pdf 197.70 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli pdf 183.84 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole dotyczącej realizacji uchwał pdf 185.80 KB Justyna Lasek
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole pdf 174.66 KB Justyna Lasek
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego pdf 211.39 KB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 07, czerwiec 2019 12:02 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:03 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:03 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 07, czerwiec 2019 12:04 Justyna Lasek