Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr IV.26.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia pdf 91.80 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.27.2019 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole pdf 211.43 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.28.2019 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole pdf 92.97 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.29.2019 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpad pdf 94.52 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.30.2019 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnicki pdf 74.01 MB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.31.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, j pdf 6.43 MB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.32.2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 pdf 2.29 MB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.33.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 pdf 5.44 MB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.34.2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2016 r. w spraw pdf 206.60 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.35.2019 o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu pdf 103.71 KB Justyna Lasek
Uchwała Nr IV.36.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie par pdf 96.99 KB Justyna Lasek
Wyniki głosowania pdf 92.60 KB Justyna Lasek
Protokół pdf 13.20 MB Justyna Lasek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06, luty 2019 13:34 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:41 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:43 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:44 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06, luty 2019 13:45 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 06, luty 2019 13:54 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 06, luty 2019 13:56 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. środa, 06, luty 2019 13:56 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 08:50 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 08:51 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 08:53 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, luty 2019 08:53 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28, czerwiec 2019 11:39 Justyna Lasek