ROOT


                                                          Akty uchylony                                                
przez: 
Uchwałę nr X.98.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r.


Dz. Urz. Woj.2019.2081
Ogłoszony: 28.03.2019
PDF OGŁOSZONY


Relacje do aktów:

Zmienia Uchwałę Nr XXIV/139/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.

 Dz. Urz. Woj.2019.2080
Ogłoszony: 28.03.2019
PDF OGŁOSZONY

 Dz. Urz. Woj. 2019.2079
Ogłoszony: 28.03.2019
PDF OGŁOSZONY


Relacje do aktów:

Zmienia uchwałę Nr XIII/76/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.

 
Dz. Urz. Woj. 2019.2078
Ogłoszony: 28.03.2019
PDF OGŁOSZONY

 DZ. URZ. WOJ. 2019.2077
Ogłoszony: 28.03.2019
PDF OGŁOSZONY


                                  Uchyla akt:                                   
Uchwała  nr XXVIII/167/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.


Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPODSTAWOWE INFORMACJE