Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy pdf 1,004.77 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 pdf 3.37 MB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pdf 458.71 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pdf 533.44 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pdf 531.58 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania pdf 521.52 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie odrzucenia pisma stawiającego zarzuty pdf 566.37 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy pdf 299.39 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok pdf 401.40 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole terenu gospod pdf 1.40 MB Agata Babiarz
załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legn pdf 738.53 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób pdf 808.21 KB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej pdf 2.13 MB Agata Babiarz
projekt uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego „Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legni pdf 2.61 MB Agata Babiarz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10, maj 2018 11:14 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:26 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:27 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:30 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:31 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:32 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:33 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:34 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:35 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:36 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:37 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:39 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:40 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:45 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10, maj 2018 11:51 Agata Babiarz
Artykuł został zmieniony. środa, 23, maj 2018 10:22 Super User