Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Legnickie Pole do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku 02-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zmiana zarządzenia Wójta Gminy z dnia 20.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 31-12-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zmiana zarządzenia Wójta Gminy z 20.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 31-12-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
zarządzenie Wójta Gminy z 20.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwratego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20-12-2019 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie Wójta Gminy z 20.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20-12-2019 Udostępniony przez: Agata Babiarz
Informacja o przyznaniu dotacji 31-07-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 15-07-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Informacja o przyznaniu dotacji 24-04-2019 Udostępniony przez: Marcin Matyja
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 02-04-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Informacjao wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie miny Legnickie Pole 07-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole