Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Gminy w  terminach:

  • od 3 lutego do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.

Hodowcom bydła przysługuje dodatkowy zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok składania wniosku.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku z jednego litra oleju napędowego w roku 2020 wynosi  1,00 zł.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 luty 2020 08:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 08:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 08:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 08:40 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 08:41 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 08:42 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 08:43 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 28 luty 2020 08:43 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 08:44 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 08:44 Super User