Organizacja

Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.73.2017 z 15.11.2017 w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 12-01-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
Zarządzenie nr 0050.72.2017 z 31.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.71.2017 z 31.10.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.71.2017 z 09.10.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.70.2017 z 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.69.2017 z 29.09.2017 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.68.2017 z 22.09.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.67.2017 z 15.09.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.66.2017 z 13.09.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.65.2017 z 04.09.2017 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator