Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.92.2018 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konsrwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.91.2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Legnickie Pole na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.90.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Legnickie Pole w związku z wyborami samorządowymi 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.89.2018 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Raczkowa 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.88.2018 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole w obrębach Koskowice i Raczkowa – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.87.2018 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole w obrębach Koskowice i Raczkowa 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.86.2018 w sprawie zbycia nieruchomości 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.85.2018 w sprawie nabycia nieruchomości 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.84.2018 w sprawie nabycia nieruchomości 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.83.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy