Zarządzenie nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów (dz.nr 432/1) gm. Legnickie Pole" ETAP III przebudowy drogi

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12, marzec 2019 14:19 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, marzec 2019 14:20 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, marzec 2019 14:20 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12, marzec 2019 14:21 Waldemar Hreczany