Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.50.2019 z 25.03.2019 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi , restauratorskimi lub robotami budowlanymi 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.49.2019 z 21.03.2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.48.2019 z 19.03.2019 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji socjalnej 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.47.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.46/2019 z 14.03.2019 w sprawie powołania komisji do ewidencji i likwidacji druków ścisłego zarachowania oraz inwentaryzacji, przekazania kasy i dokumentów kasowych 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.45.2019 z 14.03.2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.44.2019 z 11.03.2019 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.43.2019 z 11.03.2019 w sprawie wwykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.42.2019 z 07.03.2019 zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Legnickie Pole 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.41.2019 z 06.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w m.Bartoszów 28-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy