Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.28.2019 z 08.02.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.27.2019 z 06.02.2019 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok dla celów rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2018 rok oraz zastosowania proporcji rocznie struktury sprzedaży za 2018 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.26.2019 z 05.02.2019 w sprawie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Gniewomierz 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.25.2019 z 04.02.2019 w sprawie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Czarnków 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.24.2019 z 30.01.2019 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumnetów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w pub 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.23.2019 z 30.01.2019 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.22.2019 z 30.01.2019 w sprawie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Koskowice 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.21.2019 z 30.01.2019 w sprawie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Legnickie Pole 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.20.2019 z 25.01.2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bartoszów 20-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.19.2019 z 25.01.2019 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kłębanowice 19-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy