Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.103.2019 z 12 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zabudowę terenu infrastrukturą sportowo - rekreacyjną o charakterze wielopokole 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.102.2019 z 09 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Legnickie Pole 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.101.2019 z 07 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.100.2019 z 07 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.99.2019 z 07 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.98.2019 z 01 sierpnia 2019 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarzadzenie nr 0050.97.2019 z 30 lipca 2019 w sprawie obiegu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektornicznych związanych z realizacją zamówień publicznych 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.96.2019 z 25 lipca 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na Zabudowę terenu infrastrukturą sportowo - rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.95.2019 z 19 lipca 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie trzech gmin w Województwie 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.94.2019 z 18 lipca 2019 w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne 19-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy