Ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego 27 maj 2019 Udostępniony przez: Waldemar Hreczany
Informacja o wywieszeniu obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku 21 maj 2019 Udostępniony przez: Adrianna Laurowska-Marć
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Legnickie Pole 16 maj 2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydanej na podstawie Prawo wodne 07 maj 2019 Udostępniony przez: Adrianna Laurowska-Marć
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego prezjęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanej na podstawie Prawo wodne 07 maj 2019 Udostępniony przez: Adrianna Laurowska-Marć
Obwieszczenie 24 kwiecień 2019 Udostępniony przez: Adrianna Laurowska-Marć
Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie 09 kwiecień 2019 Udostępniony przez: Adrianna Laurowska-Marć
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 26 marzec 2019 Udostępniony przez: Adrianna Laurowska-Marć
Obwieszczenie Wojweody Dolnośląskiego z dnia 13.03.2019r. - wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (linia 400kV Mikułowa-Czarna) 22 marzec 2019 Udostępniony przez: Iwona Huszczo
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2019r. 19 marzec 2019 Udostępniony przez: Iwona Huszczo