Ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 31 lipiec 2018 Udostępniony przez: Marta Krynicka-Ochman
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie 25 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Iwona Huszczo
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie 30 maj 2018 Udostępniony przez: Iwona Huszczo
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z 26 kwietnia 2018 24 maj 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 14 marzec 2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku, radnych rad powiatowych i radnych gmin 20 luty 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
Ogłoszenie o rekrutacji do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu 12 luty 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
Ogłoszenie o rekrutacji do przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2018/2019 12 luty 2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
Zarządzenie nr 0050.7.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej 31 styczeń 2018 Udostępniony przez: Administrator
II wyłożenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole" 12 styczeń 2018 Udostępniony przez: Administrator BIP