Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
Opinia w sprawie przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 27-11-2013 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za 2012 r. 05-09-2013 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Legnickie Pole przedstawionej w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 oraz w uchwale w sprawie uchwalenia 26-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała z 13.02.2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Legnickie Pole przedstawionego w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. 26-02-2013 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 11.12.2012 r. o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legnickie Pole przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na 2013 r. 14-12-2012 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 11.12.2012 r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. 14-12-2012 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 16.02.2012 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 23-02-2012 Udostępniony przez: Administrator
W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Legnickie Pole wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok 15-12-2011 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r. 21-09-2011 Udostępniony przez: Administrator
W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok 06-05-2011 Udostępniony przez: Administrator