Finanse Gminy

Zarządzenia wójta w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości